Reebok Easy Reeinspire Trenere 1Zcn5pg

SKU6359113276
Reebok Easy Reeinspire Trenere 1Zcn5pg
reebok Reebok Easy Reeinspire Trenere 1Zcn5pg Reebok Easy Reeinspire Trenere 1Zcn5pg Reebok Easy Reeinspire Trenere 1Zcn5pg Reebok Easy Reeinspire Trenere 1Zcn5pg Reebok Easy Reeinspire Trenere 1Zcn5pg Reebok Easy Reeinspire Trenere 1Zcn5pg Reebok Easy Reeinspire Trenere 1Zcn5pg
Privat Gå til sider for Bedrift
Get started for FREE
Leif S. Jacobsen
Sermon• Submitted
0 ratings

DEN YDMYKE FÅR NÅDE

Innledning: Lukas 18,9 – 14. Lignelsen om fariseeren og tolleren. Jakob 4,6 «Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir Han nåde.»

· Lignelsen viser oss Guds hjerte. I 1 Peter 5,10 kalles Gud for ”All nådes Gud” . Det forteller oss at Han har all nåden og at Han møter oss med utgangspunkt i Sin nåde. En selvstendighet og uavhengighet der jeg hever meg over andre

o Lignelsen hadde en adressen

ADVERTISEMENT

o Fariseeren stod for seg selv og fortalte Gud hvor god har var

o Egenrettferdigheten har mange uttrykksformer

o Tolleren gjorde seg avhengig av Guds nåde

· Gud står de stolte imot, men de ydmyke får nåde.

o Står tre steder i Bibelen. 1 Pet 5,5. Jakob 4,6 og Ordspr 3,34.

o Underordne dere under Gud og under hverandre.

1. HVA STOLTHET ER

· En selvstendighet og uavhengighet der jeg hever meg over andre

· En nedlatende holdning overfor andre

· Å ikke ønske hjelp fra andre eller å være ute av stand til å ta imot hjelp

· Utakknemlighet

· Resultat: man blokkerer for nåden og får Gud mot seg

2. HVA STOLTHET IKKE ER

· Trygghet og takknemlighet over det du er i Gud og de velsignelser du har fått.

· Tillit til de evner og anlegg Gud har gitt deg.

· Troen på deg selv og hva du kan utrette

· Takknemlighet for hva du er og har

· OBS: Når stoltheten kommer inn vil takknemligheten dø

· Lignelsen forteller oss at stoltheten kan be takkebønner, men det er seg selv man takker, ikke Gud.

3. HVA YDMYKHET ER

· En mild og varm holdning som løfter andre fram og som gjerne tjener sin neste selv om det går på egen bekostning. Fil 2,3 Gjør ikke noe ut fra ønske om egennytte eller lyst til tom ære, men enhver skal med ydmykt sinn anse de andre høyere enn seg selv.

· En bekreftelse av andre. En inkluderende holdning der man ser at man er avhengig av andre og deres hjelp

· Å sette andre høyere en seg selv

· Å gi Guds Ord rett – si det Ordet sier

· Å gi Gud rett – leve i avhengigheten av Ham

· Å leve i ydmykhet er å følge etter Jesus. Da får du hvile. Matt 11,29 Ta Mitt åk på dere og lær av Meg, for Jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelene deres.

Populærvitenskap og matte-quizer

Nike Free 50 Tr Passe Svart Hvit Mørkegrå WmDKYxr
28. oktober 2015

Hei igjen!

Dagens artikkel er om kjeglesnitt. Først står det en illustrasjon som viser snitt mellom kjegler og plan. Deretter defineres snittene parabel, ellipse og hyperbel. På grunnlag av definisjonene utledes det standard ligninger. Etter kjeglesnittene følger en ny mattenøtt, og til slutt løsningsforslag av forrige måneds mattenøtter. Deler av artikkelen er hentet utifra en bok jeg har skrevet:

Reebok Barn Zigkick 2k17 liten Gutt bbGWdf

Definisjon: En parabel er mengden av de punkter P i planet som ligger like langt fra en rett linje s(styrelinje) som fra et gitt punkt F(brennpunkt).

Parabelen ligger symmetrisk om en akse som kalles parabelens akse(l).

F=( , 0) som brennpunkt, x = – som styrelinje og «bunnpunkt» i origo. er avstanden mellom styrelinjen og et punkt på parabelen (x , y) og er avstanden mellom (x , y) og brennpunktet. Etter definisjonen er

F= (0 , ) som brennpunkt, y = – som styrelinje og bunnpunkt i origo. er avstanden mellom brennpunktet og et punkt på parabelen (x , y). er avstanden mellom (x , y) og styrelinjen. Etter definisjonen er

Definisjon: La og være to punkter i planet. Mengden av de punkter P som ligger slik at er konstant, er en ellipse.

og er brennpunkter. a er store halvakse og b lille halvakse. Man velger (-c , 0) og (c , 0) som koordinater for brennpunktene og har sammenhengen . Etter figuren er:

Dersom punktet P dreies til (x , 0) = (a , 0) blir = 2a

Etter definisjonen er da

Enkelte matematikkverk oppgir 2 ligninger for ellipsen. Det er tilstrekkelig med denne ene (*), og man får situasjonen:

I) a > b 2a er store akse, 2b lille akse og (-c , 0) og (c , 0) er brennpunkter

II) a = b er en sirkel

III) a < b 2b er store akse, 2a lille akse og (0 , -c) og (0 , c) er brennpunkter

I I) er , i II) er c = 0 og i III) er . For å få en gyldig c for alle tre tilfellene, må c pålegges kravet:

Selv om sirkelen er oppført som et «eget» kjeglesnitt i innledningen, er den som angitt i II) også et spesialtilfelle av ellipsen ved r=a=b. Formelen for en sirkel med radius r og sentrum i origo blir:

2014 © Hertervig Forlag - Webredaktør [email protected] - Forbehold om skrivefeil Design og utvikling av Asics Gel Nimbus 19 Menns Joggesko YuxN9Z